Dr. Seçkin Köstem

Doktora derecesini Montreal’deki McGill Universitesi’nin Siyaset Bilimi bölümünden alan Dr. Köstem, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Köstem, Güz 2018 döneminde araştırmalarına Washington DC’de bulunan Wilson Center’da George F. Kennan fellow olarak devam etmektedir.

Köstem’in araştırma alanları arasında Uluslararası Siyasal İktisat, bölgesel ve yükselen güçler, Rus dış ekonomi politikası ve Sovyet sonrası alan bulunmaktadır. Köstem’in doktora tezi Rusya ve Türkiye’deki farklı milli kimlik kavramlarının bu iki ülkenin dış ekonomik politikaları üzerindeki etkisini incelemiştir.

Köstem Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Londra’daki King’s College Rusya Enstitüsü’nde ve Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Makaleleri Review of International Political Economy, Foreign Policy Analysis, Global Policy, All Azimuth ve Ortadoğu Etüdleri gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Seçilmiş Yayınlar:

Seçkin Köstem, 2018, Different Paths to Regional Hegemony: National Identity Contestation and Foreign Economic Strategy in Russia and Turkey, Review of International Political Economy, https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1511450

Seçkin Köstem, 2017, When Can Idea Entrepreneurs Influence Foreign Policy? The Rise of the “Turkic World” in Turkish Foreign Policy, Foreign Policy Analysis, 13(3): 722-740, http://dx.doi.org/10.1093/fpa/orw016

Juliet Johnson and Seçkin Köstem, 2016, Frustrated Leadership: Russia’s Economic Alternative to the West, Global Policy, 7(2): 207-216, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12301/full