4. All Azimuth Çalıştayı: Dialogue in Global IR

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi (CFPPR), All Azimuth Toplantıları kapsamında 4. Çalıştayı 17-18 Mayıs 2019’da İstanbul’da düzenleyecektir.

All Azimuth Toplantıları, Merkezin aynı isimle yayınlanan dergisi ile aynı amacı taşımaktadır: yerel kaynaklardan beslenen, kuramsal ve felsefi yaklaşımlar öne süren çalışmaları teşvik etmek. Bu anlamda, “çevre” ve “merkez” arasındaki diyaloğa katkıda bulunmayı ve ikisi arasındaki geleneksel, kuramsal, yöntemsel, coğrafi, akademik ve kültürel sınırların ötesine geçmeyi hedeflemektedir.

Bu dördüncü çalıştayda, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri, merkez ve çevre arasındaki eşitsizlikleri tanımlayan yapısal faktörlere ve bu faktörlerin uluslararası ilişkiler disiplininde ve bilgi üretimindeki etkilerine odaklanmaya ve sık sık bir çözüm olarak öngörülen “diyalog / etkileşim”i daha iyi anlamaya davet ediyoruz.

Bu amaçla dünyanın farklı köşelerinden gelen akademisyenler şu konuları tartışacaklardır:

1. Diyalog / etkileşimi tanımlama ve açıklama;

2. Diyalog / etkileşim sınırlamaları: Araştırma faktörleri; Pedagojik faktörler; Mesleki faktörler;

3. Sonraki adımlar: Uluslararası ilişkiler disiplininde merkez ile çevre arasında uyuşmazlıkların üstesinden gelme stratejileri

Seçkin akademisyenlerin katılacağı toplantı üç panel ve bir yuvarlak masa tartışmasından oluşacaktır. Dünyanın dört bir yanından gelen sesleri bir araya getirerek yaratılabilecek sinerjinin, daha verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunmamıza yardımcı olacağına ve daha fazla işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.