Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplini (TUİD) Serisi – Kasım 2019

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplini (TUİD) Serisi’nin ilk çalışmasını yayımlamaktan mutluluk duymaktadır.

TUİD Serisi, disiplinin Türkiye’deki gelişim ve dönüşüm sürecini periyodik ve sistematik çalışmalar ile incelemeyi hedeflemektedir. TUİD Serisi, yayımladığı çalışmalarda iki temel akademik değer olarak bilimselliği ve özgürlüğü öncelemektedir. TUİD Serisi, disiplinin durumuna dair başlıca üç alanda incelemeler yayımlamaktadır. Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin pedagojisi, sosyolojisi ve kurumsallığı bu üç alanı oluşturmaktadır.

TUİD Serisi, yalnızca Türkçe olmak üzere her yıl bir çalışma yayımlamaktadır ve Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi dışından akademisyen ve araştırmacıların katkılarına açıktır. TUİD Serisi, disiplinin Türkiye’deki gelişimine ve dönüşümüne anlamlı ve olumlu katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Ersel Aydınlı ve Dr. Eyüp Ersoy tarafından kaleme alınan ‘Uluslararası İlişkiler Disiplininde ‘Büyük/Hocalık’: Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu Örneğinde Araştırmacılık, Eğitimcilik, Rehberlik’ başlıklı çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.