gonca biltekin

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktora derecesini almış olan Biltekin, doktora tezinde olay veri yöntemi kullanarak 1991-2012 yıllarını kapsayan ve Türkiye’den devlet ve devlet dıı aktörlerin davranışlarını içeren bir veriseti oluşturmuş ve bu veriden yola çıkarak bir özgün kuramsallaştırma önerisi ileri sürmüştür. Merkezimizden önce bir süre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Biltekin daha önce Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans düzeyinde Türk dış politikası dersi vermiştir. İlgi alanları arasında Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler Kuramı, Sivil-Asker İlişkileri, Özgün Kuram Oluşturma ve Sosyal Bilimlerde Sayısal Metotlar bulunmaktadır. All Azimuth ve New Perspectives on Turkey adlı dergilerde makaleleri ve Uluslararası İlişkiler Teorileri (2014) adlı kitapta “Özgün Teori İnşası ve Batı Dışı Uluslararası İlişkiler Teorileri” başlıklı bir bölümü yayınlanamıştır.