Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kurç – Proje Kordinatörü

Çağlar Kurç, Abdullah Gül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Savunma sanayi üzerine yaptığı araştırma, devletlerin savunma sanayileşmesine başlama kararlarının altında yatan nedenleri ve bunun küresel silah piyasası üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Araştırmaları uluslararası silah üretimi ilişkilerindeki dönüşümün ve gelişen teknolojilerin devletlerin savunma sanayileşmesini ve silah tedarikini nasıl etkilediğiyle ilgileniyor. Projelere ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde savunma sanayi karar alma sürecine ve onu şekillendiren siyasi, ekonomik ve askeri faktörlere ampirik ışık tutmayı amaçlayan E-Workshop serisini organize etti.

Kurç daha önce 2017-2021 yılları arasında Bilkent, Başkent ve Çankaya üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018-2019 yılları arasında İhsan Doğramacı Barış Vakfı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştı. 2012’den 2013’e kadar MIT Güvenlik Çalışmaları Programında Fulbright doktora araştırmacısı olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında New York City’deki Columbia Üniversitesi’nde Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies’de Doktora Sonrası Araştırmacı olarak olarak bulundu. King’s College London’dan Savaş Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler doktora derecesine sahiptir.

Dr. Kurç ayrıca merkezimin International Institute for Strategic Studies ile beraber yürüttüğü, Center for Advanced Turkey Studies’in desteklediği “National Defence Industry: From an Enabler of Turkey’s Pursuit of Strategic Autonomy to a Bridge between Turkey and Europe” adlı projenin yöneticisidir.