Yazarlar için Rehber

Yazarlar İçin Rehber:

Yayına değerlendirilmesi için sunulan taslak yazıların aşağıda tarif edilen özelliklere uyması gerekir. Gönderilen yazılar aynı anda herhangi başka bir yerde yayına sunulmamalı, İngilizce olarak başka yerde daha önce yayınlanmış olmamalıdır. Başka dilde daha önce yayınlanan makaleler, güncellenerek veya geliştirilerek değerlendirmeye sunulabilir. Bu durumdaki makaleler için yazar(lar) gerekli telif hakkı izinlerini bulmakla sorumludur.

Yazı Stili:

* Makaleler ileri seviyede akademik İngilizce ile yazılmış olmalıdır.
* Taslak yazılar Times New Roman 12 punto ile çift satır aralıklı yazılmalıdır.
* Taslak yazılar Microsoft Word dosyası veya Open Office Writer dosyası olarak verilmelidir.
* Her bir makale yaklaşık 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özler ile birlikte verilmelidir.
* Yazarlar en fazla 5 anahtar kelime önermelidir.
* All Azimuth için kesin bir kelime sınırı yoktur, ama önerimiz, dipnotlar ve kaynakça ile beraber en fazla 9000 kelimedir.
* Referans stili Chicago Manual of Style dipnot-kaynakça referans sistemine uymalıdır.
* Taslak yazılardaki başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (örn. 1. Giriş, 2. Başlık xxx, 2.1. Alt Başlık xxx, vs.)
* Tablolar, grafikler ve şekiller varsa, sunulan metin ana dosyasına dahil edilmelidir. Grafikler ve şekiller GIF veya BMP formatlarından birinde olmalıdır. Lütfen görsellerin A4 sayfasına sığacak ebatlarda olduğundan emin olunuz.
* Tablolar, grafikler ve şekillerin her biri sırasıyla numaralandırılmalı ve metinde kullanılan aynı sırayla eşleşmelidir.


Türkçe Makale Gönderme Rehberi

“Merkez” ve “çevre” arasıda akademik diyaloğu teşvik etmek, alanda temsil edilmeyen kavramsal yaklaşımlara yer vermek, çeşitli konular ve araştırma geleneklerinden yayınları teşvik etmek amacıyla, All Azimuth bundan sonra Türkçe makaleleri de değerlendirmeye alacaktır.

Türkçe Makale Gönderimi

Türkçe makale göndermek isteyen yazarlar, öncelikle makale fikrini 500 kelimeyi geçmeyecek bir özetle birlikte [allazimuth@bilkent.edu.tr] adresi üzerinden editoryal ofis ile iletişime geçmelidir. Özet, araştırma sorusu, çalışmanın önemi, metodoloji ve sonuçlarını ve varsa etkilerini özetlemelidir.

Editöryal ofis tarafından değerli ve yayınlanabilir bulunan özetler, tam makale gönderimi için davet edilecektir. Bu prosedürü takip etmeden doğrudan yapılan başvurular reddedilecektir.

Makalenin davet edilmesi, yayınlanacağına dair bir garanti değildir. Makaleler, bağımsız hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yayına uygun olup olmadığı editoryal ofis tarafından karar verilecektir.

Tam makale gönderimi için davet edilen yazarlar, derginin genel kurallarına uygun bir şekilde başvurularını tamamlamalıdırlar.

Barış, güvenlik, çatışma, kalkınma ve ilgili konulardaki akademik literatüre katkıda bulunacak makale tekliflerinizi bekliyoruz. Herhangi bir soru veya açıklama için lütfen editoryal ofisle adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Makale Gönderimi: Gönderi Formu

Başvurularla ilgili sorularınız için: