Yazarlar için Rehber

Yazarlar İçin Rehber:

Yayına değerlendirilmesi için sunulan taslak yazıların aşağıda tarif edilen özelliklere uyması gerekir. Gönderilen yazılar aynı anda herhangi başka bir yerde yayına sunulmamalı, İngilizce olarak başka yerde daha önce yayınlanmış olmamalıdır. Başka dilde daha önce yayınlanan makaleler, güncellenerek veya geliştirilerek değerlendirmeye sunulabilir. Bu durumdaki makaleler için yazar(lar) gerekli telif hakkı izinlerini bulmakla sorumludur.

Yazı Stili:

* Makaleler ileri seviyede akademik İngilizce ile yazılmış olmalıdır.
* Taslak yazılar Times New Roman 12 punto ile çift satır aralıklı yazılmalıdır.
* Taslak yazılar Microsoft Word dosyası veya Open Office Writer dosyası olarak verilmelidir.
* Her bir makale yaklaşık 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özler ile birlikte verilmelidir.
* Yazarlar en fazla 5 anahtar kelime önermelidir.
* All Azimuth için kesin bir kelime sınırı yoktur, ama önerimiz, dipnotlar ve kaynakça ile beraber en fazla 9000 kelimedir.
* Referans stili Chicago Manual of Style dipnot-kaynakça referans sistemine uymalıdır.
* Taslak yazılardaki başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (örn. 1. Giriş, 2. Başlık xxx, 2.1. Alt Başlık xxx, vs.)
* Tablolar, grafikler ve şekiller varsa, sunulan metin ana dosyasına dahil edilmelidir. Grafikler ve şekiller GIF veya BMP formatlarından birinde olmalıdır. Lütfen görsellerin A4 sayfasına sığacak ebatlarda olduğundan emin olunuz.
* Tablolar, grafikler ve şekillerin her biri sırasıyla numaralandırılmalı ve metinde kullanılan aynı sırayla eşleşmelidir.


Makale Gönderimi: Gönderi Formu

Başvurularla ilgili sorularınız için: