Hakkımızda

İhsan Doğramacı Barış Vakfı’na bağlı olarak bir araştırma ve düşünce kuruluşu olan “Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur.

Merkezin temel amacı dünyada ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada toplumlar arasındaki uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümüne katkıda bulunacak politikalar geliştirmek, buna uygun gündemleri teşvik etmek ve mevcut politikaları ortak barış ve güvenlik hedefine yönelik olarak eleştirel, karşılaştırmalı ve yapıcı bir bakış açısıyla tahlil etmektir.

Merkez amacına ulaşmak için araştırma projeleri ve programlar geliştirir, sosyal bilimcilerin çalışmaları için uygun bir diyalog ortamı hazırlar, araştırma sonuçlarını yayınlar, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları düzenler. Bilkent Üniversitesi’nde yapılagelen Uluslararası İlişkiler ve Strateji Seminerlerini yürütmeye devam eder ve araştırma bursları verir. Uluslararası İhsan Doğramacı Barış Ödülü için adaylar tespitine katkıda bulunacak çalışmalar yapar ve “All Azimuth: Dış Politika ve Barış Araştırmaları” dergisini yayınlar.

Merkez, çalışmalarını sürdürürken en üst düzeyde akademik standartlara, normlara ve akademik özgürlüklere sadık kalır. Bunu yaparken dış politika analizlerinin bilimsel yöntem ve teorilerini daima gözönünde bulundurur ve özen gösterir. Pratik ile teori arasında köprü oluşturacak dış politika araştırmaları ve analizleri yapar ve yaptırır. İhsan Doğramacı Barşı Vakfı, Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi akademik dergisi All Azimuth’la uluslararası ilişkiler ve dış politika araştırmalarına ilişkin özgün kuram ve kavramlar için bir platform olmak amacını da taşımaktadır.

Ali L. Karaosmanoğlu ve Ersel Aydınlı