Amaç ve Kapsam

All Azimuth : A Journal of Foreign Policy and Peace

allazimuthlogoAll Azimuth İhsan Doğramacı Barış Vakfı bünyesinde kurulmuş olan Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin dergisidir. Derginin amacı dış politika analizi, barış çalışmaları ve uluslararası ilişkilerin pratik konularına kuramsal bakabilen eserler için bir tartışma alanı oluşturmaktır.  Özellikle barış, güvenlik ve gelişme konularını birleştiren bağlara vurgu yapan, uluslararası ilişkiler kuramları ile pratiği arasındaki mesafeyi kapatan, disiplinde az temsil edilen, özgün kuramsal yaklaşımları da içeren, merkez-çevre diyaloğuna katkı yapabilecek çalışmalar derginin özel ilgi alanına girmektedir. Bu yüzden All Azimuth yerel kaynaklardan beslenen kuramsal ve felsefi çalışmalara ayrı bir önem atfetmektedir. Bu anlamda dergi  klasik kuramsal, yöntemsel, coğrafi, akademik ve kültürel sınırların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Dergi,  Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi tarafından senede iki kez yayımlanır.

BAŞ EDİTÖRLER: Ali L. Karaosmanoğlu (Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi), Ersel Aydınlı (Bilkent Üniversitesi)

YÖNETİCİ EDİTÖR: İlker Kalın (Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi)

EDİTÖRLER

Onur Erpul, (Bilkent Üniversitesi)

Derya Göçer, (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Seçkin Köstem, (Bilkent Üniversitesi)

Homeira Moshirzadeh, (University of Tehran)

Deepshikha Shahi, (O. P. Jindal Global University)

Chih-yu Shih, (National Taiwan University)

Efe Tokdemir, (Bilkent Üniversitesi)

Helen Turton, (The University of Sheffield)