Dr. Onur Erpul-Kıdemli Araştırmacı

Dr. Onur Erpul 2009’da Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini, 2012’de yüksek lisans eğitimini  tamamlamış, 2019’da Fulbright Bursiyeri olarak Florida International University’den Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını almıştır.  Uluslararası İlişkiler Teorileri,  uluslararası güvenlik, dış politika analizi, devlet oluşumu gibi konular ve içerik analizi  gibi niteliksel araştırma metotlarına ilgi duyan Dr. Erpul’un “Revising the Status Quo of Revisionism, Grand Strategy, and International Order” adlı doktora tezi, statüko ve revizyonist devletler ve dünya düzeni tartışması bağlamında Amerika ve Çin’in yüksek stratejilerini incelemektedir. Dr. Erpul, merkezimizin All Azimuth dergisinin editör kurulunda yer almaktadır.

İletişim