Yrd. Doç. Nihat Ali Özcan, TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü

DEVLET ve PKK: ÇÖZÜMÜN NERESİNDE?

9 Ekim 2013 Çarşamba günü Bilkent Otel’de gerçekleştirilen Seminer’e konuşmacı olarak katılan TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Nihat Ali Özcan, “Devlet ve PKK: Çözümün neresinde?” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Toplantıda ilk olarak, PKK’nın kurulduğu günden günümüze kadar izlediği strateji, kullandığı araçlar ve hedeflediği amaçlara değinilmiş, belirlenen değişimler ele alınmıştır. Dr. Özcan’a göre 1995 yılı PKK stratejisinde bir kırılma noktasıdır. Bu tarihten itibaren örgüt, aşağıdan yukarıya doğru, önce kimlik ve ulus, sonra bir devlet inşası amacıyla hareket etmiştir.

Devletin izlediği ve PKK terörizmine karşı silahlı mücadele ile başlayan strateji ise yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayan, dalgalı bir seyir izlemiştir. Günümüzde ise örgütün faaliyetlerini sınırlandırmayı hedefleyen devlet, egemenliği paylaşmaya yönelik gönülsüz bir çatışma çözümü sürecine girmiştir. Stratejisinin bileşenleri olarak, kısa, orta ve uzun vadede sonuçlar vermek üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik alanlarda ve güvenlik, iç ve dış politikalarında mücadele yöntemlerine başvurmuştur.

Toplantı sonunda tüm bu stratejik değişiklikler ele alınarak, güçlü ve zayıf noktaları ile sürecin ulaşabileceği olası senaryolar ve karşılaşılabilecek güçlükler tartışılmıştır. Neticede, devlet ve PKK’nın beklentilerinin farklı olduğu, iniş ve çıkışlarla devam eden çözüm yolunda örgütün talepleri ile devletin verebilecekleri arasındaki makasın kapanmasının daha uzun yıllar alacağı belirtilmiştir.