Prof. Wolfgang Dietrich, UNESCO Barış Araştırmaları Başkanı, 2 Aralık 2015

2 Aralık Çarşamba günü, Avusturya Innsbruck Üniversitesi, UNESCO Barış Araştırmaları Başkanı Profesör Wolfgang Dietrich, Bilkent Uluslararası Güvenlik ve Strateji Semineri’ne konuk konuşmacı olarak katılmış ve “Avrupa Barış Projesi ve Sözde Mülteci Krizi” adlı bir sunum yapmıştır.
Dietrich, bu merak uyandıran konuşmada, Avrupa’nın “mülteci krizine” tarihi bir perspektiften yaklaşmış ve meseleye İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir uluslararası hukuk konusu haline gelen insan hakları çerçevesinde değinmiştir. Dietrich, bir barış projesi olarak görülen Avrupa Birliği’nin felsefi ve kavramsal temellerine dikkat çekmiş ve günümüzde Avrupa’da mülteci kavramını anlamak için 3 uluslararası belgenin kritik olduğunu öne sürmüştür: 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1951 UNHCR Toplantısı ve 1967’de imzalanan UNHCR protokolü. Bu uluslararası belgeler aynı ruhla, insan haklarının taşıyıcısı olarak bireyin önceliği ve ulus devletin üstünlüğü gibi Avrupa prensiplerini temel alan insanlar tarafından yazılmıştır. Bugünün Avrupa’sında ise güncel ‘mülteci krizi’yle ilgili en önemli tartışmalardan biri mültecilerin ekonomik göçmen olup olmadıklarına dayanmaktadır. Dietrich’e göre, bu tartışma geçmişte aşırı sağa aitken, son zamanlarda genel düşüncenin bir parçası olmuştur. Prof. Dietrich, sürmekte olan ‘mülteci krizi’ndeki Avrupa konseptlerinin, yani bireyselliği temel alan insan hakları, ulus devletini temel alan savaş ve bağımsızlık ile son olarak ekonomik göçmenden ayrı olarak mülteci kavramlarının yeniden canlandırılması gerektiğini ileri sürmektedir.