Prof. Nicholas Onuf, Uluslararası Florida Üniversitesi, 15 Nisan 2016

15 Nisan Çarşamba günü Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen FPPR Senior Scholar Seminerleri kapsamında Prof. Nicholas Onuf konuk konuşmacı olmuş ve “Merkez-Çevre İlişkileri: Nasıl bir düstur, neden önemli?” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
Uluslararası İlişkiler disiplinini, ilişkilere anarşinin hakim olduğunu veya sistemde bir düstur eksikliği olduğu düşüncesini kanıksamış akademisyenler domine etmektedir. Bunun tersine, Prof. Onuf merkez-çevre ilişkileri hakkında fikir yürüten akademisyenlerin başka türlü düşündüğünü ve kuralların olduğu yerde bir düstur vardır kavramını ortaya sürdüklerini açıkladı.
Prof. Onuf kuralların nasıl işlediğini açıklamaya kuralları kategorize ederek başladı. Üç çeşit kural vardır: direktif kurallar, yönerge kuralları ve taahhüt kuralları. Bunlar kendilerine özgü özelliklerine göre aktörler ve yapılar için farklı şekillerde işlev görürler. Bunun yanında, Prof.Onuf uluslararası ilişkilerde sırasıyla bu üç tür kurala denk gelen üç yapıdan da bahsetti: hegemonya, hiyerarşi, heteronomi.
Prof. Onuf konuşmasını hangi kural çeşitlerinin merkez-çevre ilişkilerinde daha etkin olabileceğini ve hangilerinin bir araya gelerek son yıllarda çok az değişim gösteren mevcut düzene karşı direnci kırmak ve hatta kimi kuralları daha baskın hale getirmek için kullanılabileceğinden bahsederek tamamladı.