Archives post

2. All Azimuth Çalıştayı, 23-24 Eylül 2016

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi (CFPPR) 23-24 Eylül 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde özgün kuram konusunda ikinci çalıştayını...

Enabling ‘ambitious activism’: Davutoğlu’s vision of a new foreign policy identity for Turkey

okumak için…

Personality or Role?

Personality or Role? Comparisons of Turkish Leaders Across Different Institutional Positions click to read..  

Prof.Dr. Meliha Altunışık

Meliha Benli Altunışık, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde profesör olmakla birlikte, Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim...