Prof. Dr. Julie Mathews – Kıdemli Araştırmacı/Danışman

Julie Mathews, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesidir. Daha önce Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde görev almış ve 2006-2013 yılları arasında enstitünün MATEFL programı direktörlüğünü yapmıştır. McGill Üniversitesi’ndeki doktora çalışmaları sırasında, ikinci bir dilde akademik yazı yazmanın sosyokültürel yönleri araştırması için bir Fulbright bursu almaya hak kazanmış ve Washington’daki Uygulamalı Dilbilim Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Araştırma alanları arasında eğitimin uluslararasılaşmasının sosyal ve siyasi etkileri ve bu ilişkide dil ve dil eğitiminin oynadığı rolü bulunmaktadır. Makaleleri, English for Specific Purposes, Computer Assisted Language Learning, Review of International Studies ve Higher Education gibi dergilerde yayımlanmıştır.

İletişim