Dr. Özgür Özdamar – Araştırmalar Direktörü ve Kıdemli Araştırmacı

 

Dr. Özgür Özdamar Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi, lisansüstü programları danışmanı ve bölüm başkan yardımcısıdır. 2010 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Doçentlik derecesini alan Özdamar, University of Missouri-Columbia, Stephens College, TOBB-ETÜ, Dışişleri Bakanlığı, Kara Harp Okulu ve Milli Güvenlik Akademisi gibi çeşitli kurumlarda dersler vermiştir. Akademik dergilerde, kitaplarda ve düşünce kuruluşları yayınlarında basılan 20’den fazla bilimsel yayını bulunmaktadır. Özgür Özdamar’ın ilgilendiği araştırma alanları Dış Politika Analizi, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve metodolojidir. Türk ve Amerikan dış politikaları, İran’ın ve Suriye’nin dış siyasetleri, Karadeniz siyaseti ve bölgesel güvenliği, Avrupa Birliği enerji güvenliği, etnik-dini çatışmalar, uluslararası politika’da etnisite ve din, oyun kuramı ve diğer Uİ kuramları üzerine makaleleri basılmıştır. Bu makaleler Foreign Policy Analysis, Social Science Quarterly, Terrorism and Political Violence, Middle East Policy, International Studies Reviewve Uluslararası İlişkiler gibi akademik dergilerde yer almıştır. Dr. Özdamar Foreign Policy Analysis dergisinin editörler kurulu üyesi ve ISA Ethnicity, Nationalism and Migration Section yürütme kurulu üyesidir. Dr. Özdamar aynı zamanda İhsan Doğramacı Barış Vakfı bünyesinde kurulmuş olan Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin yayını olan All Azimuth : A Journal of Foreign Policy and Peace dergisinin editörüdür.