E.m.B.Elçi Onur Gökçe

Büyükelçi Onur Gökçe, ABD’de Baltimore City College Lise’si ve Washington D.C.’de yerleşik Georgetown Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İktisat ve Maliye Bölümü’nde tahsil görmüştür. Dışişleri Bakanlığı’na 1963 yılında katıldıktan sonra Kıbrıs ve Washington Büyükelçilik’leri ile New York ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliklerinde Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsilci Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 1984-1987 yılları arasında, Hükümetin onayı ile, New York’daki Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) nezdinde uluslararası memur olarak UNDRO Kuruluşu’nun Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Ilaveten, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ve Avrupa Birliği (AB) gibi çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarında ülkesini temsil etmiştir. 1991 yılında Türkiye’nin ilk Büyükelçisi olarak atandığı İsrail’de 1995 yılına kadar, 1977-2001 yılları arasında da Finlandiya’da Büyükelçi olarak görev yapmıştır. Dışişleri Bakanlığında ise, Siyaset Planlama Dairesi Başkanı, Kıbrıs-Yunanistan, Denizcilik ve Havacılık İşleri Genel Müdürü ve Devlet Protokolü Genel Müdürü, Dış Politika Danışmanlığı gibi yüksek dereceli mevkilerde bulunmuş, Ekim 2003 yılında emekli olmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 15 yılı aşkın bir süre yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak son sınıf öğrencilerine “Türk Dış Politikası”, “Diplomatik Dil ve Tercüme” dersleri vermiştir. 2004 yılından itibaren de, aynı bölümde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak aynı derslerle birlikte Lisansüstü (MIAPP) öğrencilerine “Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri”, 2009 yılı itibariyle de bu derslere ilaveten, Lisans öğrencilerine “Diplomasi” ve “Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri ve Orta Doğu”, Lisansüstü (MIAPP) öğrencilerine “Diplomatik Müzakere Tekniği” konularında dersler vermiştir.