Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu – Başkan

Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde Öğretim üyeliği görevinde bulunmuş ve 1988 yılından beri görev yaptığı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2010 yılında emekli olmuştur. Halen İhsan Doğramacı Barış Vakfı çerçevesinde kurulan Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezinin Başkanıdır. Doktora derecesini Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden alan Dr. Karaosmanoğlu’nun “Birleşmiş Milletler’in Zorlayıcı ve Zorlayıcı Olmayan Askeri Eylemleri” konulu doktora tezi “Fondation Fleuret” ödülüne layık görülmüştür. Dr. Karaosmanoğlu, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi, Fulbright ve NATO’dan araştırma bursları kazanmış ve Stanford ve Princeton Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Türk Delegasyonu üyesi olarak devletlerarası konferanslara katılmıştır. Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi ve uluslararası siyaset alanında Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşu olan Dış Politika Enstitüsü’nün (1974) Yönetim Kurulu üyesidir. Dr. Karaosmanoğlu’nun yazdığı ve derlediği kitapların ve ortak eserlerdeki incelemelerinin yanında, Foreign Affairs, Europa Archiv, Politique Etrangere, Security Dialogue, Journal of  International Affairs, International Defense Review, Turkish Studies ve Uluslararası İlişkiler dergilerinde yayınlanmış makaleleri vardır.

İletişim