Prof. Ersel Aydınlı’dan Yeni Bir Kitap

CFPPR Genel Koordinatörü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Ersel Aydınlı’nın “Violent Non-State Actors From Anarchists to Jihadists” isimli kitabı Routledge tarafından yayımlandı.

Dr. Aydınlı kitabında, şiddet yanlısı devlet dışı aktörlerin değişen doğasının ve küresel siyasette giderek artan rolünün önemini vurgulamaktadır. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarındaki anarşik hareketlerin ve modern cihatçı ağlarının karşılaştırmalı analizini yapmaktadır.