Üçüncü E-Çalıştay, Dördüncü Oturum: Çin ve Güney Afrika

2 Mayıs 2018’de Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi “21. Yüzyılda Savunma Sanayii: Karşılaştırmalı Analiz” Üçüncü E-Çalıştay’ının dördüncü oturumuna ev sahipliği yaptı. Bu oturumda, iki sunum yapıldı. Kiel Üniversitesi’nde Güvenlik Politikası Enstitüsü, Asya-Pasifik Strateji ve Güvenlik Merkezi Başkanı Sarah Kirchberger, ‘’Karışık bir web: Çin’in mil-teknoloji modernizasyonu ve Rusya-Ukrayna ile savunma-sanayi işbirliğinin etkisi’’. Cranfield Üniversitesi Savunma Ekonomisi ve İngiltere Savunma Akademisi Başkanı Ron Matthews ve S.Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu’da araştırmacı olarak çalışan Collin Koh, ‘’ Güney Afrika Savunmasının Yükselişi ve Düşüşü’’ sunmuştur.

‘’Karışık bir web: Çin’in mil-teknoloji modernizasyonu ve Rusya-Ukrayna ile savunma-sanayi işbirliğinin etkisi’’

 Çin, “Made in China 2025” ve Sivil-Askeri Entegrasyon girişimleriyle, teknolojik sınırda yerli bir inovasyona sahip, dünya çapında bir askeri-sanayi üssü inşa etme arayışındadır. Bu, askeri modernleşmenin platform merkezli bir görüşünü geride bırakma ihtiyacını ve alan, siber, yapay zekalı sistemler, insansız sistemler ve diğer son teknoloji alanlarındaki yenilikleri içeren yetenek odaklı, çok alanlı bir yönelimi gerektirdiğini ima ediyor. Onlarca yıldır, Çin askeri modernizasyonu çabaları, 1989’da Batılı güçlerin empoze ettiği uzun süredir devam eden silah ambargoları tarafından engellenmiştir. Bu, Çin’in çift kullanımlı alanlar dışında Sovyet sonrası ülkelere silah tedarikçileri seçimini etkin bir şekilde sınırladı. Sonuç olarak, Çin’in eski stratejik rakibi olan Rusya, gelişmiş silahların ana kaynağı haline geldi. 2014 yılının Kırım krizinden sonra Çin-Rusya savunma-sanayi işbirliği, Çin’in Rusya ve Ukrayna arasındaki simbiyotik silah üreten bir ortaklığın çöküşünden faydalanabilmesi ile önemli ölçüde yoğunlaştı. 2014’ten bu yana Rusya’ya uygulanan Batı ve Ukrayna yaptırımlarının bir yan ürünü olarak, Çin daha önce hiç olmadığı kadar Rus silah teknoloji ithalatı için daha elverişli koşullar elde etmeyi başarırken, Ukraynalı sektörlere olan bağlarını da derinleştirdi. Bu arada, Rusya ve Çin sırasıyla dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük silah ihracatçısı ülkeler haline geldi ve gelecekte gelişmekte olan ülkelerde pazar payları üzerinde giderek daha fazla rekabet edebilirler. Bu makale, Rus-Çin savunma-sanayi ortaklığının son yirmi yılda nasıl geliştiğini ve Çin’in askeri modernizasyonunun genel hızına nasıl katkıda bulunduğunu incelemeyi amaçlamaktadır.

‘’Güney Afrika Savunmasının Yükselişi ve Düşüşü’’

Güney Afrika’nın savunma sanayisinin karışık bir gelişim profili var. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem boyunca, savunma sanayisinin genişlemesi Apartheid, BM yaptırımları ve Afrika tehdidinin doğasından etkilenmiştir. Bu, hibridizasyon da dahil olmak üzere, sermaye tasarrufu sağlayan, evde yetiştirilen teknoloji ve silah tasarımı etrafında inşa edilen oldukça başarılı bir savunma sanayi modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok bakımdan, 2000 yılındaki “yüzyılın satışı”, Güney Afrika’daki savunma sanayileşmesinin en önemli noktasıydı ve etkileyici sınır silah sistemlerinin ve yerel üretimin ofset programlarıyla elde edilmesini yansıttığı gibi aynı zamanda savunma küreselleşmesinin yerli sanayinin ve işlerin kaybına neden olduğu için yerli savunma kapasitesinin çöküşünün başlangıcını da yansıtıyor. Soğuk Savaşın sona ermesi, 1994’te silah ambargosunun kaldırılmasının bile durduramadığı düşüşü şiddetlendirdi. O zamandan beri Güney Afrika’nın savunma sanayii, savunma harcamaları ve satın almalarındaki azalmalardan büyük ölçüde acı çekti. Silah ihracatı bazı umutlar sunuyor, ancak rekabet gücü yüksek bir uluslararası savunma pazarında rekabet ediyorlar ve bu anlamda gelecek zorlu görünüyor.