BISSS Misafir Konuşmacısı: Büyükelçi (E.) Namık TAN

BISSS Misafir Konuşmacısı : Büyükelçi (E.) Namık TAN

17 Ekim 2019’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD eski Büyükelçisi sayın Namık Tan, Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi tarafından Bilkent Otel’de düzenlenen Bilkent Uluslararası Güvenlik ve Strateji Semineri’ne (BISSS) misafir konuşmacı olarak katılmıştır.

“Turkey and U.S.: The Disgruntled Allies” başlıklı sunumunda Büyükelçi Tan, iki ülke arasındaki ilişkilerin bugün ne durumda olduğuna ve nereye gittiğine dair geniş kapsamlı ve detaylı bir bakış sağlamıştır. Büyükelçi Tan, konuşmasına Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihsel dönüşümü ve kırılma noktasına doğru nasıl ilerlediği ile başlamış, ilişkilerin karşılıklı güven ve güvensizlik arasında nasıl şekillendiğine odaklanarak, istikrarsız ve öngörülemeyen bir ilişki haline gelişini detayları ile anlatmıştır. İç politikadaki güç mücadeleleri, PKK ve Kürt meselesi ve Suriye ile ilgili daha büyük bir stratejinin taahhüdünün bulunmaması gibi iki ülke arasında güven kaybına yol açan önemli pek çok sorunun da altını çizmiştir.

Büyükelçi Tan, konuşmasını bitirirken iki ülke ilişkilerinin hassas olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD’nin bir an önce aralarındaki karşılıklı güveni sağlamak için neden ve nasıl  harekete geçmeleri konusundaki düşüncelerini dile getirmiştir. En önemlisi, iki ülkenin kendilerini iç politikadan uzaklaştırarak, ilişkilerin tüm kurumsal seviyelerde yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yuvarlak masa toplantısı, katılımcıların hem ABD hem de Türkiye’nin stratejik ortaklar veya müttefikler olarak devam etmek için neler yapabileceğinin yanı sıra, hangi fırsatların kaçırıldığını ve bunların nasıl telafi edileceği üzerine daha fazla tartıştıkları bir soru-cevap kısmı ile bitmiştir.