PeaceTalk: “Gürcistan’ın Avrupalılaşması: Düşünsel ve Kurumsal Bir Analiz”

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin 16 Aralık Pazartesi günü Bilkent Üniversitesi’nde düzenlediği PeaceTalk: Genç Akademisyen Seminer Serisi’ne ODTÜ Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi’nden Dr. Yelda Karadağ, “Georgian Europeanization: An Ideational and Institutional Analysis” başlıklı sunumuyla misafir konuşmacı olmuştur.

“Gürcistan’ın Avrupalılaşması: Düşünsel ve Kurumsal Bir Analiz”
Dr. Karadağ, Gürcistan’ın 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığının ardından, Gürcistan’ın siyasi elitleri için “Avrupa’ya dönüş” fikrinin somutlaştığını belirtmiştir. Toplumal inşacı kurama dayanarak, kurumsal bütünleşme ve AB müktesabatına uygun olarak yapılan iç değişikliklerin ötesine geçen Gürcistan’ın Avrupalılaşma sürecininin ‘çoklu’ yönlerini ele almıştır. Gürcistan’ın Avrupalılaşmasını analiz etmek için, Avrupalılaşma sürecinin hem normatif/fikirsel hem de pratik/kurumsal dinamiklerini açıklarken, “Avrupa fikrinin” ve Gürcistan’ın Avrupalılaşmasının farklı temsiller/ifadeler/ referanslarının Sovyet sonrası süreçte kritik dönüm noktalarında nasıl yeniden inşa edildiğini ele almıştır.