5. All Azimuth Çalıştayı: “Self-Reflection Time for the Periphery…”

12-13 Aralık 2020 tarihlerinde 5. All Azimuth Çalıştayı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi tarafından online olarak düzenlenmiştir.

Bu yılki “Self-Reflection Time for the Periphery: Reclaiming IR from the Core” başlıklı 5. çalıştayımızda, Küresel Uluslararası İlişkiler tartışması Küresel Güney perspektifinden ele alınmış, 3 panel ve 1 yuvarlak masa toplantısından oluşan çalıştayda misafir konuşmacılar aşağıdaki konular hakkında çalışmalarını sunmuşlardır:

  • Uİ’nin Küresel Sorunlarını Teşhis Etmek;
  • Küresel Uİ’nin Sınırlarını Aşmak;
  • Uİ’nin Yerel Yankılanmaları

Çalıştayda sunulan çalışmalar Merkez’in yayını olan All Azimuth dergisinde yayınlanacaktır.

Konuşmacılar Çalıştay Programı