Uluslararası İlişkilerde Metodoloji

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki metodolojik çeşitliliğin tartışıldığı 3. All Azimuth Çalıştayı sonucunda derlenen “Uluslararası İlişkilerde Metodoloji” kitabımız yayınlandı. Değerli yazılarıyla bu kitabın oluşmasına katkıda bulunan tüm akademisyenlere teşekkürler.