Seminer: “Yeni Nesil Soğuk Savaş”

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile birlikte Sayın Emekli Büyükelçi Namık Tan’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Tan, “Yeni Nesil Soğuk Savaş” başlıklı konuşmasında dünya siyasetinin geleceğine değindi ve bir diplomat olarak deneyimlerini paylaştı.

Büyükelçi Tan’ın konuşması, 20. yüzyılın Soğuk Savaş jeopolitiği ile mevcut uluslararası güvenlik mimarisinin ortaya çıkışını karşılaştırdı. Tan’a göre Liberal dünya düzeni, Soğuk Savaş sırasında Batı’nın otoriter düşmanları etrafında birleşmiş bir aktörler koalisyonuyla karşı karşıya.
Liberal düzenin sorunları, liberal düzenin çekirdek üyelerindeki bazı siyasi unsurlarda hayal kırıklığına sebep oldu. Bu, Batı’da siyasi popülizmin ve popülist liderlerin yükselişini teşvik etmiş ve yeni bir Soğuk Savaş’ın ana hatlarını şekillendiren illiberal dayanışma yollarını mümkün kıldı. Rusya’nın son davranışları ise gerilimin daha fazla artması ve önceden tarafsız olan devletlerin Rusya’yı dengelemenin yollarını aramaya başlaması ve gerilimi daha da artırmasına neden oldu.
Tan, konuşmasını yeni nesil Soğuk Savaş’ta Türkiye’nin yerini ve rolünü değerlendirerek sonlandırdı.