Türkiye-ABD İlişkilerinde Süreklilikler ve Değişimler Konferansı, 10-12 Kasım

Merkezimiz ve dergimiz, All Azimuth, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Fulbright Derneği’nin 75. kuruluş yılı vesilesiyle, Türkiye Fulbright Komisyonu ve Hollings Center ile birlikte Türkiye-ABD İlişkilerinde Süreklilikler ve Değişimler Konferansı‘na ev sahipliği yapmaktan gurur duydu.

Etkinlik, Türk-Amerikan ilişkilerindeki pratik ve kuramsal konuları ele almak üzere önde gelen akademisyenler ve uzmanlarını bir araya getirdi. Konferans, Dışişleri Bakanlığı Amerika’dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in video mesajlarıyla açıldı. Ardından gelen paneller ve yuvarlak masa oturumunda, Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmenin yollarını araştırmak amacıyla ilişkideki sorunların değerlendirilmesi ve teşhis edilmesi amaçlandı.

Merkezimin mensupları da sunumlarıyla konferansa katkıda bulundular. Seçkin Köstem ve Efe Tokdemir “Türk Kamuoyu’nun ABD ve Diğer Büyük Güçlere Yönelik Mikro Düzeydeki Etkenleri” sunarken, İlker Kalın, Carla Martinez Machain ile birlikte “Askeri Etkileşimlerin ABD-Türkiye İlişkilerindeki Rolü ” adlı çalışmalarını, Onur Erpul ise Kemal Kirişci ile “Çıpa Nerede? Türk-Amerikan İlişkilerinde Fikri Bağların, Jeo-Stratejik Çıkarların ve Karar Verme Bağlamlarının Üçlü Mantığı, 1927-2023” adlı araştırmalarını sundu.