All Azimuth Çalıştaylar Serisi: “Yerel Bilgelik, Küresel Bakış: Sınırların Ötesinde Çatışma Araştırmalarında İşbirliğini Teşvik Etmek”

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi ve All Azimuth, barış ve çatışma çalışmaları alanındaki bilim insanlarını bir araya getirerek, ampirik araştırmanın karmaşıklıklarını ele alan bir dizi çalıştay düzenlemektedir. Bu çalıştaylar, yerel bilginin kritik rolüne vurgu yaparak tasarlanmış olup, merkez ile çevre arasında işbirliğini teşvik etmekte ve bu boyutlarda geleceğe dair bakışlarımızı yansıtmaktadır.

Şubat ve Mart 2024 boyunca devam edecek olan çalıştay serimiz, dört farklı çevrimiçi oturumdan oluşmaktadır ve her biri benzersiz bir tematik keşfe adanmıştır. Bu oturumlarda, düşünceli tartışmalara katılacak ve günümüzde çatışma araştırmalarını şekillendiren zorluklar ve fırsatlar üzerine tartışacağız.

Bu çalıştaylar çatışma çalışmalarına kolektif anlayışımızı zenginleştirerek ve yerel bilginin, güvenilir verilerin ve Merkez ve Çevre’nin işbirliğinin oynadığı vazgeçilmez roller üzerine yeni ışık tutarak önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Birlikte, çatışma araştırmalarının sınırlarını ilerletmeyi ve daha barışçıl ve güvenli bir dünya için çeşitli bakış açılarını ve metodolojileri benimsemenin önemini vurgulamayı amaçlıyoruz.