Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU: Meliha Altunışık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi)Mohammed Ayoob (Michigan State Üniversitesi), Hüseyin Bağcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Nimet Beriker (Sabancı Üniversitesi), Michael W. Doyle (Columbia Üniversitesi)Daniel Druckman (George Mason Üniversitesi), Cooper Drury (Missouri-Columbia Üniversitesi), Wim Van Eekelen (Eski Hollanda Savunma Bakanı, Eski Batı Avrupa Birliği Genel Sekreteri), Atila Eralp (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Onur Gökçe (Bilkent Üniversitesi), Serdar Ş. Güner (Bilkent Üniversitesi), Metin Heper (Bilkent Üniversitesi), Pınar İpek (Bilkent Üniversitesi), Patrick James (Southern California Üniversitesi), Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi), Müge Kınacıoğlu (Hacettepe Üniversitesi), Ludger Kühnhardt (Bonn Üniversitesi), Heath W. Lowry (Princeton Üniversitesi), Nicholas Onuf (Florida International Üniversitesi), Ersin Onulduran (Ankara Üniversitesi), Ziya Öniş (Koç Üniversitesi), Nihat Ali Özcan (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), Özgür Özdamar (Bilkent Üniversitesi), Haluk Özdemir (Kırıkkale Üniversitesi), T.V. Paul (McGill Üniversitesi), İlter Turan (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Ali Resul Usul (İstanbul Medipol Üniversitesi)Peter Volten (Avrupa Güvenlik Çalışmaları Merkezi), Nuri Yurdusev (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), S. Enders Wimbush (StrateVarious LLC, Washington, Virginia)