Doç.Dr. Nihat Ali Özcan

Dr. Nihat Ali Özcan, Lisans Eğitimini, Kara Harp Okulu/Ankara ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmasını 9 Eylül Üniversitesinde yaptı. Doktora tezini “PKK (Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi, ideolojisi ve Yöntemi” üzerine yazdı. 1998 yılında TSK’den Kd. Binbaşı rütbesinde emekli oldu. Emekliliğinden sonra kısa süre Avukatlık yaptı. Ağustos 2010-Mayıs 2011 arası dönemde Oxford Üniversitesi Tarih Fakültesi, “Savaşın Değişen Karakteri” programında doktora sonrası çalışma yaptı. Terörizm, Ayaklanma ve Ayaklanmayı Bastırma, Terörizm ve Enerji Güvenliği, Orta –doğu, Sivil Asker ilişkileri ilgi alanıdır. Çeşitli Üniversitelerde ders verdi. Halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde ders vermektedir.