Mahmut Şener

1992 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Mahmut Şener, 1994 yılında Yüksek Lisans çalışmasını (German Ostpolitik Before and After Unification: Continuity and Change) bitirmiş; bilahare Doktora derslerini aynı bölümde tamamlamıştır. Halihazırda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktorasına devam etmektedir. 1995-1998 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinde (SAM-STRM), 1998 yılından bu yana ise Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda sırasıyla “İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistem Projeleri” Grup Müdürü, “Kurumsal İletişim” Müdürü, iki ayrı Müsteşarın “Özel Kalem” Müdürü, “Silah Sistemleri” Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Halihazırda SSM Müsteşar Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. Savunma Sanayii Politikaları, Dış Politika Savunma Sanayii Etkileşimi temel ilgi alanıdır.