PeaceTalk: Eleonora Tafuro Ambrosetti, 6 Aralık 2016

CFPPR, Peace Talk: Genç Akademisyenler Serisi çerçevesinde ODTÜ’den Marie Curie Bursiyeri ve PRIMO araştırmacısı Eleonora Tafuro Ambrosetti’yi konuk konuşmacı olarak ağırlamıştır. Ambrosetti “The Importance of Being Soft: Russian Soft Power Identity Narratives” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Ambrosetti, sunumunda günümüzde yumuşak güç üzerine çalışan akademisyenlerin karşılaştığı sorunlardan birine değinmiş, Nye’ın neoliberal yumuşak güç konseptinin Batı merkezli olup olmadığını sorgulayan ve bu konseptin Batı dışı, liberal olmayan ülkelere ya da yükselen güçlere uygulanabilirliği üzerine yaptığı çalışmasını aktarmıştır. Çalışmasında Rusya’yı örnek olarak ele alan Ambrosetti, yumuşak güç, kimlik ve söylem arasındaki ilişkiyi temel alarak, Rusya’nın yumuşak gücünü üç temel kimlik anlatısı ile açıkladı: çok taraflı, muhafazakar güç ve ‘ağabey’. Bu anlatıların Batı’da ya da çevre ülkelerde nasıl kullanıldığına bağlı olarak çok farklı etkileri olduğunu ayrıntılarıyla anlatarak sunumunu sonuçlandırmıştır.

img_0629 img_0634