BUGS Semineri: E.B.Elçi Onur Gökçe & B.Elçi Fazlı Çorman

16 Şubat 2017 tarihinde Bilkent Otel’de gerçekleştirdiğimiz Bilkent Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seminerleri (BUGSS) çerçevesinde Emekli Büyükelçi Onur Gökçe, ve Dış İşleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman, “Turkish Foreign Policy towards the Middle East: Conventional and the New” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
E. Büyükelçi Gökçe, geleneksel Türk dış politikasının oluşumuna ve dayandığı ilkelere değinmiş, tarih boyunca geçirdiği değişimleri özellikle Orta Doğu’ya yönelik olarak ele almıştır. Bölgede süregelen değişim rüzgarına karşın reel politik bir perspektife dayalı bazı değişiklikler yapmadan geleneksel dış politikanın sürdürülmesinin mümkün olmadığını belirtmiş, nasıl yönetildiğinin ise daha önemli olduğunu vurgulamıştır.
İkinci bölümde Büyükelçi Çorman, bölgedeki değişim rüzgarının kendiliğinden geliştiğini belirterek, özellikle temel dış politika ilkelerinin hala geçerli olduğuna değinmiştir. B.Elçi Çorman, Türkiye’nin Suriye, Irak, Mısır, İsrail, İran ve Körfez ülkeleri ve Yemen’e yönelik tutumunu özetleyerek konuşmasını tamamlamadan önce, bu karmaşık ortamdaki gelişmelerin, bölgede istikrarı hedefleyen Türkiye’nin dış politikası üzerindeki etkilerini anlatmıştır.