PeaceTalk: İsmail Erkam Sula, 13 Nisan 2017

13 Nisan Perşembe günü CFPPR, Peace Talk: Genç Akademisyenler Serisi çerçevesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktora Adayı İsmail Erkam Sula’yı konuşmacı olarak ağırlamıştır. Sula “Turkey’s Foreign Policy Roles and Events Dataset (TFPRED): Quantifying the parallelism between role conceptions and role performance” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Sula, ‘rol kuramı’ ve ‘olay veri’ gibi iki dış politika analizi aracını birleştirerek Türk dış politikasındaki söylem ve eylemler arasındaki paralelliği incelemektedir. Beş bölgeye (Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Sahraaltı Afrika, ve Avrupa-Atlantik) yönelik dış politikada rol tasavvurları ile eylemleri nicel olarak karşılaştırmaktadır. Bu anlamda, haber kaynakları ve yönetici elitlerin siyasi söylemlerini kullanarak nitel ve nicel analizleri bir araya getirdiği Türkiye’nin Dış Politika Rolleri ve Olay Veritabanı (TFPRED)’nı oluşturmuştur. TFPRED, araştırmacıların TDP karar vericilerinin vizyonu (konuşmalarında yansıtılan) ile Türkiye’nin dış politikasının gerçekte uygulanan hali (dış politika olayları) arasındaki ilişkinin dinamiklerini gözlemlemelerini sağlar. Bu tür dinamikler, dış politika mekanizmasının Türkiye’de nasıl işlediği konusunda fikir vermekte ve böylece TFP teorisinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır.