BUGSS – Doç.Dr. Serhat Erkmen & Doç.Dr. Nihat Ali Özcan

20 Nisan Perşembe günü Bilkent Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seminerleri (BUGSS) çerçevesinde Doç. Dr. Serhat Erkmen, Ahi Evran Üniversitesi, ve Doç. Dr. Nihat Ali Özcan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, “Suriye’de PKK/PYD: Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.
Seminerde, Doç.Dr. Erkmen, Kürt hareketlerinin doğuşu ve bu hareketlerin PKK ile benzer ve farklı özelliklerini ele almıştır. Özellikle Suriye’deki Kürt partilerinin kökenine, rejimin baskıları ve sızmaları ile liderlik mücadelesi sonucunda nasıl anlaşmazlıklar yaşandığına, bunun sonucunda temelde dağınık, örgütlenmesi zayıf, ideolojik ya da siyasi olarak birbirinden pek de farklı olmayan, değişken ittifaklar kuran çok sayıda aktör doğduğuna değinmiştir. Bu anlamda son olarak, PKK-KDP arasında dönemsel olarak değişkenlik gösteren rekabet sürecinin Suriye’ye etkilerinden bahsetmiştir.
Doç.Dr. Özcan ise Suriye iç savaşına giden yolda PKK’nın rolü üzerine yaptığı konuşmasında Suriye’de PKK’nın yükselişine neden olan tarihsel arka planı, siyasi-askeri-sosyal altyapısı, ideoloji gibi etmenler ile örgütün değişim ve adaptasyon süreçlerine değinmiştir. Organizasyonel olarak PYD’den pek de farklı olmayan PKK’nın İran, Suriye, Türkiye ve Irak’taki varlığı, ülkelerle girdiği işbirliği ve de dağdaki militanların doğdukları ülkelere göre dağılımı hakkındaki çalışmasını sunmuştur.
Son olarak konuşmacılar, soru-cevap kısmında Irak’taki gelişmelerin PKK/PYD üzerine etkisi, İran, ABD ve Rusya’nın Kürt hareketlerindeki etkisi ile bölgede enerji güvenliği üzerine soruları cevaplamışlardır.