3. All Azimuth Çalıştayı, 18-19 Eylül 2017

19 Eylül 2017’de Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi (CFPPR), Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplinindeki metodolojik çeşitliliği tartışmak üzere seçkin akademisyenleri biraraya getiren bir çalıştay düzenlemiştir.
All Azimuth Toplantıları adlı serinin üçüncüsü olan çalıştay, CFPPR Genel Koordinatörü Prof. Ersel Aydınlı’nın konuşmasının ardından Prof. Ted Hopf’un ulusal kimlikler veri seti oluşturma konusundaki araştırmasıyla ilgili açılış konuşmasıyla başlamıştır. Katılımcılar, üç panel boyunca, kendi çalışmalarını gerçekleştirirken kullandıkları belirli araştırma yöntemlerinin zayıf ve güçlü yönlerini tartışmış ve deneyimlerinden yola çıkarak çeşitli ipuçları ve önemli noktaları aktarmışlardır.
Paneller, çeşitli veri toplama ve analiz yöntemleri üzerine 3 gruba ayrılmıştır:
1. Arşiv araştırması, söylem analizi, mülakatlar ve süreç izleme/saha araştırması gibi niteliksel araştırma yöntemleri;
2. Genelleştirilmiş lineer modeller, sistem dinamiği modeli veya beklenen fayda modelleri gibi veri analizinde nicel ve formel yöntemler; ve
3. Olay veri tabanı gibi yeni veri toplama yöntemleri
Çalıştay, katılımcıların Türkiye’de uluslararası ilişkiler disiplininde araştırma metotları üzerine önemli sorular ve sorunları gündeme getirdiği, detayları yakında All Azimuth dergisi ile websitemizde yayınlanacak olan bir yuvarlak masa toplantısı ile sona ermiştir.

 

Konuşmacılar:
Şener Aktürk, Koç Üniversitesi
Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi
Ersel Aydınlı, Bilkent Üniversitesi
Egemen Bezci, Stockholm Üniversitesi
Ali Füsunoğlu, Özyeğin Üniversitesi
Emre Hatipoğlu, Sabancı Üniversitesi
Ted Hopf, National Singapore Üniversitesi
Alper Kaliber, Altınbaş Üniversitesi
Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi
Mustafa Serdar Palabıyık, TOBB Üniversitesi
Bahar Rumelili, Koç Üniversitesi
Belgin San Akça, Koç Üniversitesi
İsmail Erkam Sula, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Konstantinos Travlos, Özyeğin Üniversitesi
Akın Ünver, Kadir Has Üniversitesi