FPPR Senior Scholar Semineri: Prof. Ted Hopf

19 Eylül 2017’de, Singapur Ulusal Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü Ted Hopf, Bilkent Üniversitesi’nde FPPR Senior Scholar Semineri’ne konuk konuşmacı olmuştur.

Prof. Hopf, “The Distribution of Identity in International Politics and Hegemonic Transition” başlıklı yeni araştırması hakkında konuşmuştur. Konuşmasına hegemonik geçişi sadece ekonomik-askeri gücün bir güçten diğerine geçişi olarak kabul eden geleneksel görüşe değinerek başlamış; ve bu görüşün uluslararası düzenin geleceğine ilişkin temel soruları yanıtlamadaki yetersizliğini ele almıştır.

Prof. Hopf, hegemonik geçişin veya uluslararası düzenin geleceğinin sadece materyal güç sayesinde değil, aynı zamanda büyük güçler arasındaki kimlik dağılımıyla şekillendiği görüşündedir. Bu görüşün bugünkü Batı hegemonyasını nasıl desteklediğini daha iyi değerlendirebilmek için Brezilya, Çin, Rusya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya gibi büyük güçler arasında kimlik dağılımını ampirik olarak analiz etmiştir. Konukların sorularını yanıtlamadan önce Prof. Hopf, çalışmasındaki bulgulara değinerek Çin’in kısa vadede neden hegemon olamayacağını anlatarak konuşmasını tamamlamıştır.