BUGS Semineri: Dr. Sıtkı Egeli

Dış Politika ve Barış Araşrımaları Merkezi’nin düzenlediği Bilkent Uluslararası Güvenlik ve Stratejy Semineri serisinin 4 Ekim Çarşamba günü düzenlenen toplantısında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Dr. Sıtkı Egeli, “Air and Missile Defense: An Overview of Turkey’s Needs, Options and Decisions” başlıklı sunumuyla misafir konuşmacı olmuştur.

Dr. Egeli, hava ve füze savunması üzerine teknik detaylar ile son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen operasyonel koşulları derinlemesine anlattığı bir sunum yapmıştır. İyi bir savunma sistemi için öncelikle tehditleri belirlemenin önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında balistik füze tehdidini en önemli ve sorunlu konu olarak ele almıştır. Hava ve balistik füze savunma stratejilerinin aşamalarına değinmekle birlikte Dr. Egeli, hava ve füze tehditlerini ve zaman içinde geliştirilen teknolojilerle bu tehditlere nasıl karşı konulabileceğini aktarmıştır. Son olarak, Türkiye’nin hava ve füze savunması ihtiyaçları ile Türkiye’nin karar mercilerinin bu gereksinimleri karşılamada karşılaştığı teknik, teknolojik ve politik zorluklara ve bugüne kadar neler yaptıklarına değinmiştir.

Seminer, özellikle Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin satın alınmasına yönelik kararının tartışıldığı soru-cevap kısmıyla sonlananmıştır.