PeaceTalk: Andris Banka, 24 Kasım 2017

24 Kasım 2017’de, Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi, Bilkent Üniversitesi’nde bir PeaceTalk: Genç Akademisyen Semineri düzenlemiştir. Konuk konuşmacımız Çağ Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Andris Banka, “`Killing Norms Softly`: US targeted killing, quasi-secrecy and the assassination ban” başlıklı bir sunum yaptmıştır. Dr.Banka sunumunda ABD’nin eskiden yaygın olan suikast taktiklerinin günümüzde nasıl modifiye edilerek drone teknolojilerinin kullandığına odaklanmıştır. 1970’lerde Church Committee tarafından yasaklanana kadar gizli operasyonlarla yürütülen yabancı liderlerin suikastlerinin tarih boyunca geçirdiği aşamalara değinmiştir. 11 Eylül’le birlikte ise, ABD’li siyasiler için hedefe yönelik saldırılar ve droneların kullanım yolunu açma fırsatı doğmuştur. Normlardaki değişimlerin farklı siyasi aktörler tarafından gerçekleştirilmesine karşın, istikrarlı yeni bir normatif düzene ve yenilikçi bir uygulamaya erişmek için doğrudan toplum desteğini gerektiğine değinmiştir. Bununla birlikte ABD ele alındığında, ‘yarı- gizlilik’ olarak adlandırılan stratejik olarak kısmi formdaki resmi gizliliğin, potansiyel olarak tartışmalı olarak uygulamadaki kaymaları normalleştirmek için oldukça etkili bir mekanizma olabileceği sonucuna vardı.