Üçüncü E-Çalıştay, Birinci Oturum: İran

7 Şubat Çarşamba günü Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi, “21. Yüzyılda Savunma Sanayii: Karşılaştırmalı Analiz” Üçüncü E-Çalıştay’ının ilk oturumuna ev sahipliği yaptı. Bu oturumda, Yardımcı Doçent Robert Czulda, Lodz Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi, “İran’da Savunma Sanayii – İhtiyaçlar ve Gerçek Yetenekler Arasında” başlıklı makalesini sundu.

Dr. Czulda, sunumunda İran savunma sanayisinin kökenlerine değinerek mevcut durumunu aktarmış ve gerçek potansiyelini değerlendirmiştir. Resmi açıklamalarda İran savunma sanayisinin büyük gücünden ve gelişmişliği söz konusu olmasına rağmen, gerçekte Ar-Ge ve üretim alanlarındaki yeteneklerinin çok sınırlı olduğundan bahseden Dr. Czulda, savunma sanayinin İran Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. İran savunma sanayisinin yaptıklarının, uluslararası yaptırımlar, uluslararası izolasyon ve önemli kısıtlamalar göz önüne alındığında çok etkileyici olduğuna değinirken, İran savunma sanayisinin göz ardı edilmemesi ya da alay konusu olmaması gerektiğini vurguladı. Buna rağmen, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları da dikkate alındığında, hem üretim kapasitesi hem de Ar-Ge açısından, yerli savunma sanayi tabanının ihtiyaçları karşılayamayacağını farketmenin çok zor olmayacağının altını çizdi. İran savunma sanayinin – pek çok kusur ve kısıtlamanın üstesinden gelmesine rağmen – İran ordusunu hem nitelik hem de nicelik bakımından beklenildiği gibi silahlandıramadığı sonucuna vardı.