PeaceTalk: Ezgi Uzun, Sabancı Üniversitesi

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin 11 Nisan’da Bilkent Üniversitesi’nde düzenlediği PeaceTalk: Genç Akademisyen Seminer Serisi’ne Sabancı Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi doktora adayı Ezgi Uzun, “`Iran’s Axis of Resistance Policy and Its Regional Implications” başlıklı sunumuyla misafir konuşmacı olmuşlardır:

“İran’ın dış politikası üzerine çalışan akademisyenler, nükleer anlaşmayı Ruhani yönetimi altında pragmatizme doğru yapılan genel bir hamle olarak yorumlarken, İran’ın Orta Doğu’daki nükleer anlaşmayla uyumlu siyasi ve askeri ilişkilerinin ardında güçlü ideolojik ilkelerinin de büyük ölçüde altı çizilmiştir. Bu araştırma, Orta Doğu’da İran liderliğindeki bir ittifak sistemi olarak Direniş Ekseni’nin ideolojik ve kurumsal direklerini anlamaya çalışmaktadır. Araştırmanın ilk kısmı, bölgedeki son siyasi değişimler üzerine İran’ın kullandığı söylemleri incelemektedir.  İkinci bölüm, bu söylemlerin 2003 Irak Savaşı, 2011 Suriye iç savaşı ve 2014’te IŞİD’in yükselişi ile Ortadoğu’ya yönelik politika stratejilerine nasıl dönüştürüldüğünü analiz etmektedir. Irak ve Suriye’deki siyasi ve askeri sistemlerin kurumsal dönüşümlerinin odak noktası olduğu çalışmada, İran’ın Irak ve Suriye’de Şii milisleri desteklemesinin yanı sıra Irak’taki “Haşdi Şaabi” gibi gönüllü halk birliklerinin gelişmesindeki rolü de analiz edilmektedir. Bu çalışma ‘din’in, Orta Doğu’nun uluslarötesi politikalarını şekillendiren bir güç olduğunu göstermektedir. Geniş ideolojik, politik ve askeri ağlarla dış politikada söylemsel ve örgütsel olarak kurumsallaşan ‘din’, uluslarötesi düzene meydan okuyacak kapasiteye sahiptir. Bu araştırma, Ezgi Uzun’un 2015 ve 2016 yaz aylarında gerçekleştirdiği saha gezileri sırasında, İngilizce ve Farsça kaynaklardan alınan gözlemlere, görüşmelere ve verilere dayanmaktadır.”