7. All Azimuth Çalıştayı

7.  All Azimuth Çalıştayı, Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 15 Ekim 2022 tarihinde ortaklaşa düzenlenmiştir. Çalıştay, YTÜ’nün İstanbul Davutpaşa Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki “Daha İyi Bir Disiplin Nasıl İnşa Edilir” başlıklı yıllık çalıştay iki temayı araştırmakta. İlk olarak, umut verici araştırma yollarını değerlendirmek ve dejeneratif eğilimleri belirlemek için Küresel Uluslararası İlişkiler literatüründe ortaya çıkan tartışmaları belirlemeye çalışmakta. İkinci olarak, alanın eleştirel bir değerlendirmesi yoluyla, en iyi uygulamaları belirlemeye vurgu yaparak, katılımcılarını Küresel Uİ araştırmasını ilerletmenin en iyi yollarını düşünmeye davet etmekte.

Çalıştayda sunulan çalışmalar dergimiz All Azimuth‘ta yayınlanacaktır.

Misafir Konuşmacılar

Jacqueline Melissa De Matos Ala, University of the Witwatersran, Johannesburg

Nicolas Alexander Beckmann, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia

Marília C. Souza Pimenta, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Sao Paulo

Fabrício H. Chagas-Bastos, University of Copenhagen, Denmark

Haluk Özdemir, Kırıkkale Üniversitesi

Laçin İdil Öztığ,  Yıldız Teknik Üniversitesi

Engin Süne, Hacettepe Üniversitesi