Peace Talk: “Çevre Ülkelerde” Uyuşturucu Politikası…

Merkezimiz, Barış Konuşması: Genç Akademisyen Serimiz kapsamında, Universidad Ponitificia Bolivariana Uluslararası İlişkiler bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nicolas Beckmann’ın katılımı ile 20 Ekim günü seminer düzenlemiştir. Beckmann’ın sunumu, savunuculuk çabaları ve uluslararası norm çekişmelerinin Güney Amerika ülkelerindeki uyuşturucu politikalarını nasıl etkilediğini incelemiştir.

"Çevre Ülkelerde" Uyuşturucu Politikası: Uluslararası Normlar Kuramları İçin Güney Amerika'dan Epistemolojik Dersler

Bu sunum, savunuculuk çabaları ve uluslararası norm çekişmelerinin uyuşturucuya karşı savaş” ve uyuşturucu yasaklarının bariz başarısızlığına istinaden Güney Amerika hükümetlerinin uyuşturucu politikalarını nasıl etkilediğini incelemektedir.  Bu çalışma, uluslararası normlara rasyonalist bir yaklaşım lehine bir argüman geliştirmektedir. Araştırmanın daha genel amacı, uluslararası normların politika seçimlerini nasıl etkilediğine dair rakip kuramları, yani sosyolojik-kurumsalcılık ve post-pozitivizm analize dahil ederek rasyonalist yaklaşımının geliştirilebileceğini anlatmaktadır. Bu perspektifler, epistemolojik temelleri, siyasi eylemlerin sebepleri, uluslararası normları kavramsallaştırmaları ve işleyiş süreçlerine dair varsayımları açısından farklılıklar göstermektedir. Üç perspektif arasında uzlaşma sağlamının ne kadar zor olduğu aşikâr olsa da, araştırmacıların uyuşturucu ve diğer politikaların sonuçlarını incelerken, üç bakış açısına da dikkat etmekten kaçınamayacaklarını savunmaktadır.