Peace Talk: “Şiddetsiz Direniş Hareketleri ve Dış Aktörler”

Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin 1 Aralık Perşembe günü Bilkent Üniversitesi’nde düzenlediği Peace Talk: Genç Akademisyen Seminer Serisi’ne Dış Politika ve Barış Çalışmaları Merkezinden Dr. İlker Kalın, “Şiddetsiz Direniş Hareketleri ve Dış Aktörler” başlıklı sunumuyla misafir konuşmacı olmuştur.

Şiddetsiz direniş hareketleri nadiren içinde yer aldıkları toplumların sınırları içinde kalırlar. Uluslararası aktörler, bu tür bir direniş karşısında taraf tutma eğilimindedir. Yine de, dış aktörlerin yurtdışındaki şiddet içermeyen protestoların sonuçları üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi sınırlıdır. Dolayısıyla bu çalışma, dış aktörlerin şiddetsiz direniş hareketlerin dinamiklerini hem doğrudan hem de dolaylı olarak nasıl şekillendirebileceğini anlamak için büyük güçler ve hedef rejimler arasındaki stratejik ilişkilere odaklanır. Bu araştırma, hedef devletler stratejik olarak önemli olduğunda, büyük güçlerin şiddetsiz direniş hareketleri baltalama eğiliminde olduğunu öne sürüyor. Çalışma ayrıca, hareketler için büyük güç desteği (özellikle ABD hükümetininki) ile hedef devlet güvenlik güçlerindeki ayrışmalar arasında dolaylı bir bağlantı buluyor. Çalışma özellikle, ABD yabancı askeri eğitiminin ve ABD’nin kampanyalara verdiği desteğin, şiddet içermeyen çatışmalar sırasında ayrılma/destek çekme kararları üzerinde birleşik bir etkisi olduğunu öne sürüyor. Bu araştırma, şiddetsiz direniş hareketleri sırasında dış destek sorununa ikili bir uluslararası boyut katıyor ve desteğin kimliği, türü ve yönü ile ilgili mevcut bilgi tabanını genişletiyor.